OBWIESZCZENIE IZP.6733.37.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linie kablowe 15kV, linie kablowe 0,4kV, kontenerowe stacje transformatorowe 15/04kV) na działkach o nr 307(dr), 320,300, 204/20, 204/20, 204/5, 305 i 204/8 obręb 9 Pyrzyce; 11/5, 11/10, obręb 10 Pyrzyce, przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach