Sesja LIX 2014r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIX/531/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce 2015-01-02 11:18:43
Uchwała Nr LIX/530/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych 11 miasta Pyrzyce, 13 miasta Pyrzyce oraz Obromino, Pstrowice i Nowielin gmina Pyrzyce 2015-01-02 11:17:19
Uchwała Nr LIX/529/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zachodniej części kościoła pw. NMP w Pyrzycach 2015-01-02 11:15:44
Uchwała Nr LIX/528/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 2015-01-02 11:15:03
Uchwała Nr LIX/527/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-01-02 11:14:00
Uchwała Nr LIX/526/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2015-01-02 11:13:17
Uchwała Nr LIX/525/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Pyrzyce 2015-01-02 11:08:47
Uchwała Nr LIX/524/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 o pow. 2,6013 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Pyrzyce 2015-01-02 11:08:03
Uchwała Nr LIX/523/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 237 o pow. 0,5185 ha położona w obrębie geodezyjnym Nieborowo 2015-01-02 11:05:25
Uchwała Nr LIX/522/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2013 2015-01-02 11:01:36
Uchwała Nr LIX/521/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2013 2015-01-02 11:00:50
Uchwała Nr LIX/520/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy parku im. Błogosławionego Jana Pawła II 2015-01-02 10:58:02