Sesja LXII 2014r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXII/554/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-01-02 12:40:41
Uchwała Nr LXII/553/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadania transmisji i archiwizowania nagrań przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach 2015-01-02 12:39:53
Uchwała Nr LXII/552/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2015-01-02 12:39:18
Uchwała Nr LXII/551/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 2015-01-02 12:37:44
Uchwała Nr LXII/550/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Serdakowskiego 2015-01-02 12:36:46
Uchwała Nr LXII/549/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Jolanty i Marka Adamskich 2015-01-02 12:36:14
Uchwała Nr LXII/548/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc 2015-01-02 12:35:28
Uchwała Nr LXII/547/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 324/11 o pow. 18,46m2 położonej w obrębie 0009 miasta Pyrzyce, przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2015-01-02 12:35:00
Uchwała Nr LXII/546/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/17 o pow. 0,1009 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Pyrzyce 2015-01-02 12:34:06
Uchwała Nr LXII/545/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/14 o pow. 0,0928 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Pyrzyce 2015-01-02 11:58:32
Uchwała Nr LXII/544/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A.w Warszawie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 16/45 obręb 6 miasta Pyrzyce 2015-01-02 11:56:53
Uchwała Nr LXII/543/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie udzielenia refundacji na wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach 2015-01-02 11:56:09
Uchwała LXII/542/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/529/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zachodniej części kościoła pw. NMP w Pyrzycach 2015-01-02 11:55:23
Uchwała Nr LXII/541/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2014 ? 2017 oraz w sprawie Uchylenia Uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pyrzyce na lata 2011-2015 2015-01-02 11:54:31
Uchwała Nr LXII/540/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2015-01-02 11:53:36