Sesja LXIV 2014r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXIV/575/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Sobolewskiej 2015-01-02 13:00:22
Uchwała Nr LXIV/574/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo 2015-01-02 12:59:51
Uchwała Nr LXIV/573/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2015-01-02 12:58:48
Uchwała Nr LXIV/572/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2015-01-02 12:58:09
Uchwała Nr LXIV/571/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie pozbawienia części ulicy Plac Ratuszowy w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2015-01-02 12:57:28
Uchwała Nr LXIV/570/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2015-01-02 12:56:48
Uchwała Nr LXIV/569/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Pyrzyce obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Pyrzyce 2015-01-02 12:55:55
Uchwała Nr LXIV/568/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/2 o pow. 0,8696 ha położona w obrębie geodezyjnym Turze 2015-01-02 12:55:09
Uchwała Nr LXIV/567/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-01-02 12:54:32
Uchwała Nr LXIV/566/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2015-01-02 12:53:16
Uchwała Nr LXIV/565/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2015-01-02 12:51:52
Uchwała Nr LXIV/564/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2015-01-02 12:50:51
Uchwała Nr LXIV/562/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/561/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1840) 2015-01-02 12:50:05
Uchwała Nr LXIV/562/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/561/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1840) 2015-01-02 12:49:31
Uchwała Nr LXIV/561/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 2015-01-02 12:48:40