Uchwały RIO

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXXXIX.157.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.04.2016r 2016-04-27 09:00:38
Uchwała Nr CCXLVII.423.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 września 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pyrzyc informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r. 2015-10-19 10:22:34
Uchwała Nr CXCVII.361.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Pyrzyce na lata 2015-2026 2015-07-29 14:29:21
Uchwała Nr LXXXIX.153.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego budżecie Gminy Pyrzyce na 2015r. 2015-07-29 14:24:24
Uchwała XIII.25.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pyrzyce 2015-07-29 14:13:08
Uchwała Nr CCXLVI.591.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2015-01-07 11:53:03
Uchwała Nr CCXLVI.590.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2015 rok 2015-01-07 11:50:54