Obwieszczenia 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-03 13:32:15
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.25.1.2014/2015.MT/BB o umorzeniu postępowania administracyjnego o przedłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni ? instalacji do produkcji biogazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji o mocy 2 MW wraz z przyłączami energetycznymi i gazowymi 2015-01-27 15:09:30
OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linie kablowe 15kV, linie kablowe 0,4kV, kontenerowe stacje transformatorowe 15/04kV i 15/15/kV, posadowienie złączy kablowych 04kV) na działkach o nr 125, 126/1, 363/1, 157/1, 430/3, 430/5, 430/6, 431/4, 451, 157/2, 157/3, 429/1, 528/1, 432/3, 432/5, 431/1, 431/5, 431/6, 430/1, 450, 526, 494 obręb 10 m. Pyrzyce; 1/10, 1/15, 3/10, obręb 13 m. Pyrzyce, działka 14 obręb 11 Pyrzyce, działki 101/1, 101/2, 101/4 obręb 12 m. Pyrzyce przy ul. Henryka Sienkiewicza w Pyrzycach 2015-01-22 15:40:15
O B W I E S Z C Z E N I E O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2015 2015-01-19 08:10:57
POSTANOWIENIE IKiOŚ.6220.22.4.2013/2014/2015.MT/BB o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych "Pyrzyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-01-14 12:40:53
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.22.4.2013/2014/2015.MT/BB o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych ?Pyrzyce? wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-01-14 12:39:15