Obwieszczenia 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania dla działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, obręb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce 2015-02-27 14:29:00
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Pyrzyce w celu dopuszczenia na terenach urządzeń ciepłowniczych lokalizacji elektrociepłowni opalanej biomasą 2015-02-27 14:26:20
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.22.12.2013/2014/20215.MT/BB o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-02-25 14:34:22
OBWIESZCZENIE NiR.6845.14.2015.KD Burmistrz Pyrzyc informuje, że zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie) 2015-02-19 14:23:03
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.22.9.2013/2014/2015.MT/BB o wydaniu postanowienia dotyczącego uznania za stronę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Pyrzyce z siedzibą przy ul. Lipiańskiej 4, 74 - 200 Pyrzyce w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych ?Pyrzyce? wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-02-10 08:00:58
OBWIESZCZENIE IZP.6733.3.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w miejscowości Żabów, na terenie działek nr 65/1, 65/11, 65/17 z obrębu Żabów, gm. Pyrzyce 2015-02-06 14:13:42
OBWIESZCZENIE IZP.6733.3.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Domu Opieki Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w miejscowości Żabów, na terenie działek nr 65/1, 65/11, 65/17 z obrębu Żabów, gm. Pyrzyce 2015-02-06 13:58:30