Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2015-03-10 09:54:32
ZARZĄDZENIE Nr 82/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:53:50
ZARZĄDZENIE Nr 81/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:52:24
ZARZĄDZENIE Nr 80/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:51:07
ZARZĄDZENIE Nr 79/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:31:35
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-03-02 12:14:13
Zarządzenie nr 77/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2015-02-23 16:05:34
Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce 2015-02-23 09:29:00
ZARZĄDZENIE Nr 75/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:06:53
Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie na rok szkolny 2014/2015 2015-03-02 12:04:58
ZARZĄDZENIE Nr 73/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:04:14
Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. " Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" 2015-02-19 14:51:44
ZARZĄDZENIE Nr 71/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-02 12:01:28
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-02-20 13:10:16
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2015-02-20 12:52:34
ZARZĄDZENIE Nr 68/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2014/2015 2015-02-20 12:50:17
ZARZĄDZENIE Nr 67/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2014/2015 2015-02-20 12:49:04
ZARZĄDZENIE Nr 66/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2015-02-20 12:48:19
ZARZĄDZENIE Nr 65/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2015-02-20 12:47:39
Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie na rok szkolny 2014/2015 2015-02-20 12:46:46
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-02-13 15:32:24
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lutego 2015r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce 2015-02-13 15:31:27
Zarządzenie Nr 61 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-02-11 08:07:22
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-02-13 15:30:28
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-02-13 15:29:26
Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lutego 2015r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2015-02-13 15:28:24
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lutego 2015r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce 2015-02-13 15:27:22