Sesja V 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na czas trwania kadencji samorządu 2014-2018 2015-04-13 15:32:05
Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 2015-04-13 15:31:35
Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na Placu Ratuszowym w Pyrzycach 2015-04-13 15:30:51
Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2015 r. 2015-04-13 15:29:43
Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2015-04-13 15:27:49
Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440/1 o pow. 0,1984 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko 2015-04-13 15:26:51
Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/463/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/16 położona w obrębie geodezyjnym numer 1 miasta Pyrzyce 2015-04-13 15:26:08
Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2015 rok 2015-04-13 15:15:41