Sesja VI 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2015-04-13 15:45:29
Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku 2015-04-13 15:45:00
Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem, terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 2015-04-13 15:44:18
Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia26 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616010Z w Letninie 2015-04-13 15:42:38
Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Pyrzyce 2015-04-13 15:42:05
Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Giżynie 2015-04-13 15:41:11
Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-04-13 15:39:46
Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2015-04-13 15:39:06
Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-04-13 15:37:50
Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2015? 2015-04-13 15:35:20
Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018 2015-04-13 15:34:50
Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Sp. z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie 2015-04-13 15:33:37