Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-06-03 13:36:51
Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do uchwały Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 roku 2015-06-03 13:35:31
ZARZĄDZENIE NR 205/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania procedury rozliczania i brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 2015-06-03 13:34:11
ZARZĄDZENIE nr 204/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-05-29 14:48:44
Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-05-29 14:46:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 202/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2015-05-29 14:43:15
Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-05-28 13:56:55
Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP Żabów. 2015-05-28 13:55:24
Zarządzenie nr 199/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji do wejścia i zabezpieczenia lokalu komunalnego położonego w Pyrzycach przy ul. J. Kilińskiego 3B/9. 2015-05-26 12:45:39
ZARZĄDZENIE Nr 198/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:28:34
Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:23:07
Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:21:46
Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:20:53
Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:19:59
ZARZĄDZENIE Nr 193/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:19:08
ZARZĄDZENIE Nr 192/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:17:26
ZARZĄDZENIE Nr 191/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:15:44
ZARZĄDZENIE Nr 190/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:14:03
ZARZĄDZENIE Nr 189/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:12:47
ZARZĄDZENIE Nr 188/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawieorganizacji Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:12:01
ZARZĄDZENIE Nr 187/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:11:13
ZARZĄDZENIE Nr 186/15 BURMISTRZA PYRZYCz dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:10:14
ZARZĄDZENIE Nr 185/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:09:23
ZARZĄDZENIE Nr 184/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:08:14
ZARZĄDZENIE Nr 183/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:07:02
ZARZĄDZENIE Nr 182/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:05:49
ZARZĄDZENIE Nr 181/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzyce w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-26 11:04:42
ZARZĄDZENIE NR 180/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2015-05-26 11:03:35
Zarządzenie Nr 179/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2015-05-22 14:14:23
Zarz Nr 178/2015 Burmistrza Pyrzyc z dna 22 maja 2015 r. 2015-05-22 11:47:51
Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-05-22 11:46:20
ZARZĄDZENIE Nr 176/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2015-05-22 11:45:23
Zarządzenie Nr 175/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielęcinie 2015-05-22 11:44:17
Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-05-22 11:41:26
Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Mielęcinie 2015-05-22 11:40:19
ZARZĄDZENIE NR 172/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 maja 2015r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2015-05-22 11:39:02
ZARZĄDZENIE Nr 171/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2015-05-22 11:37:50
Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-05-22 11:36:54
Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.05.2015 r. 2015-05-22 11:35:24
ZARZĄDZENIE Nr 168/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w czasie jego nieobecności 2015-05-22 11:32:35
ZARZĄDZENIE Nr 167/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2015-05-22 11:31:43
Zarządzenie Nr 166/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie na rok szkolny 2014/2015 2015-05-22 11:29:17
Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Okunicy 2015-05-22 11:28:21
ZARZĄDZENIE Nr 163/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2015-05-22 11:27:06
Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-05-22 11:25:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 161/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2015-05-22 11:23:40
ZARZĄDZENIE Nr 160/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2014/2015 2015-05-11 09:44:07
Zarządzenie Nr 159/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maj 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnzium Mistrzostwa Sportowego w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2015-05-11 09:43:29
Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-05-08 14:33:48