Sesja VII 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR VII/59/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce 2015-05-21 09:43:10
UCHWAŁA NR VII/58/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce 2015-05-21 09:39:26
UCHWAŁA NR VII/57/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce 2015-05-21 09:37:38
Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce dla części obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce 2015-05-21 09:35:13
Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia ?WIR? ? Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-21 09:34:11
Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Giżynie 2015-05-21 09:32:04
Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 217/11 położonej obrębie Nowielin na własność Gminy Pyrzyce 2015-05-21 09:31:19
Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2015-05-21 09:30:46
Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Pyrzyce jest organem prowadzącym 2015-05-21 09:30:06
Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-05-21 09:28:55
Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2014 2015-05-21 09:26:51
Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2014 2015-05-21 09:25:55
Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2015-05-21 09:27:29