Sesja VIII 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Janiny i Mieczysława Kowalewskich 2015-06-24 09:09:32
Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy i sposoby realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2014-2018 2015-06-24 09:08:20
Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2015-06-24 09:07:10
Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/253/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2015-06-24 09:06:06
Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy udziału w wysokości 243/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/16 o pow. 0,1090 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica 2015-06-24 09:05:16
Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Nowielin 2015-06-24 09:04:12
Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2015-06-24 09:03:01
Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne 2015-06-24 09:01:31
Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-06-24 09:00:37