Sesja IX 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Jasion 2015-07-29 12:51:23
Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-07-29 12:43:11
Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2015-07-29 12:32:36
Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności lokalu użytkowego 2015-07-29 12:24:35
Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,2934 ha położona w obrębie geodezyjnym Turze 2015-07-29 11:27:46
Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97 o pow. 0,1664 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowielin 2015-07-29 11:25:40
Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 73/1 o pow. 0,0049 ha, nr 73/2 o pow. 0,0034 ha, nr 73/3 o pow. 0,0521 ha, nr 73/4 o pow. 0,0048 ha, nr 73/5 o pow. 0,0489 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce 2015-07-29 11:22:42
Uchwała Nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-07-29 11:19:21
Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2015-07-29 11:14:13
Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-07-29 11:09:11
Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach 2015-07-29 11:03:53
Uchwała Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-29 10:59:22
Uchwała Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2014 rok 2015-07-29 10:53:40