Sesja XII 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2016 - 2019 2015-09-29 15:20:00
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2015-09-29 15:18:34
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2015-09-29 15:17:00
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2015-09-29 15:15:01
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2015-09-29 15:13:03
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Franiaka na nieprawidłowości w Pyrzyckim Domu Kultury. 2015-09-29 15:11:42
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Heleny i Grzegorza Korpalskich. 2015-09-29 15:09:40
Uchwała Nr XII/96/15Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r.w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-09-29 15:07:52
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu 2015-09-25 07:36:10
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-09-25 07:34:40
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia w Gminie Pyrzyce żłobka dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat 2015-09-25 07:31:22
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce?. 2015-09-25 07:28:56
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2015-09-25 07:23:26
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126 o pow. 0,0008 ha położonej w obrębie geodezyjnym Turze 2015-09-25 07:21:21
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha położona w obrębie geodezyjnym Turze 2015-09-25 07:19:37
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-09-25 07:17:07