Sesja XV 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-12-11 14:15:03
Uchwała Nr XV/129/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Kufel 2015-12-11 14:13:30
Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-12-11 14:11:57
Uchwała Nr XV/127/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 10 lat umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 479,15m2, położonego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz firmy P.H.U. PRESTO Grzegorz Sołoducha z przeznaczeniem na stołówkę szkolną 2015-12-11 14:08:35
Uchwała Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-12-11 14:07:11
Uchwała Nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Pyrzyce, Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo 2015-12-11 14:05:56
Uchwała Nr XV/124/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Obromino na lata 2015 - 2020. 2015-12-11 14:04:19
Uchwała Nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyn na lata 2015 - 2020. 2015-12-11 14:02:41
Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2015-12-11 14:01:22
Uchwała Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2015-12-11 14:00:07
Uchwała Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-12-11 13:58:37
Uchwała Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach 2015-12-11 13:56:11
Uchwała Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-12-11 13:54:02
Uchwała Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-12-11 13:51:11