Sesja XVI 2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVI/161/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady 2016-01-19 12:44:35
Uchwała Nr XVI/160/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2016-01-19 12:43:22
Uchwała Nr XVI/159/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 2016-01-19 12:41:45
Uchwała Nr XVI/158/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2016 rok 2016-01-19 12:39:59
Uchwała Nr XVI/157/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 67m2, znajdującego się w budynku hali widowiskowo - sportowej, położonym na działkach nr 10/1 i nr 13/2 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce 2016-01-19 12:38:10
Uchwała Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Młyny na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:35:39
Uchwała Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Pstrowice na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:33:55
Uchwała Nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Brzezin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:32:14
Uchwała Nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Stróżewo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:30:27
Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Krzemlin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:24:03
Uchwała Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Turze na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:21:47
Uchwała Nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mielęcin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:19:53
Uchwała Nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Nowielin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:17:44
Uchwała Nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Okunica na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:15:58
Uchwała Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mechowo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:13:53
Uchwała Nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Nieborowo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:09:28
Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Żabów na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:07:11
Uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Czernice na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:05:03
Uchwała Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Rzepnowo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:03:10
Uchwała Nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Ryszewo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:58:14
Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Brzesko na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:55:21
Uchwała Nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Letnin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:52:27
Uchwała Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Ryszewko na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:44:53
Uchwała Nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/360/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2016-01-19 11:41:12
Uchwała Nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2016-01-19 11:39:29
Uchwała Nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-01-19 11:37:50
Uchwała Nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie użytku ekologicznego Piaskowe Góry we wsi Letnin 2016-01-19 11:35:12
Uchwała Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616010Z w Letninie 2016-01-19 11:33:12
Uchwała Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2016-01-19 11:30:42
Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2016-01-19 11:21:51
Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-01-19 11:16:30