Sesja XVII 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVII/173/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2016-02-22 13:30:35
Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2016-02-22 13:27:33
Uchwała Nr XVII/171/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3 lat umowy najmu lokalu o pow. 12m2, znajdującego się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach z przeznaczeniem na umieszczenie i użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych 2016-02-22 13:24:33
Uchwała Nr XVII/170/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-02-22 13:23:01
Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2016? 2016-02-22 13:21:43
Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Pyrzyce na lata 2016-2018 2016-02-22 13:19:52
Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2016-2020 2016-02-22 13:17:56
Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2016 rok 2016-02-22 13:16:29
Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia ?Głównych kierunków działania Burmistrza Pyrzyc na lata 2016-2018? 2016-02-22 13:14:31
Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach 2016-02-22 13:13:14
Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2016-02-22 13:11:26
Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny 2016-02-22 13:07:43