Sesja XIX 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminie Pyrzyce. 2016-04-01 08:16:28
Uchwała Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach. 2016-04-01 08:14:29
Uchwała Nr XIX/188/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r.w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo 2016-04-01 08:13:06
Uchwała Nr XIX/187/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/27 o pow. 0,0474 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce. 2016-04-01 08:11:23
Uchwała Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-04-01 08:10:02
Uchwała Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016. 2016-04-01 08:07:19
Uchwała Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-04-01 08:04:39
Uchwała Nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 620012Z Plac Ratuszowy w Pyrzycach. 2016-04-01 08:02:15
Uchwała Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. 2016-04-01 07:59:35
Uchwała Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2016 r. 2016-04-01 07:56:45
Uchwała Nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616009Z w Obrominie. 2016-04-01 07:54:10
Uchwała Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r.w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2016-04-01 07:52:08
Uchwała Nr XIX/178/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-04-01 07:48:37
Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pyrzycach 2016-04-01 07:47:03
Uchwała Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce 2016-04-01 07:44:57
Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2016-04-01 07:42:59