Sesja XXII 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/212/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Kossowskiego 2016-06-17 09:19:49
Uchwała Nr XXII/211/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Wiśniewskiego 2016-06-17 09:18:20
Uchwała Nr XXII/210/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150/4 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzezin 2016-06-17 09:16:59
Uchwała Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Kontraktu Samorządowego pt. Rozwój społeczno-gospodarczy ?Pyrzyce +? obejmujący Gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz Powiat Pyrzycki 2016-06-17 09:13:41
Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 2016-06-17 09:12:23
Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2016-06-17 09:10:45
Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2016-06-17 09:09:04
Uchwała Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-06-17 09:06:18
Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016 2016-06-17 09:02:54
Uchwała XXII/203/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji w miejscowości Obromino 2016-06-17 08:59:54
Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020 2016-06-17 08:58:30