Sesja XXIII 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-09-29 09:55:34
Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do projektu partnerskiego pod nazwą ,,Pakty zatrudnieniowe w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 2016-09-29 09:49:45
Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Pyrzycach 2016-09-29 09:46:54
Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce jako partnera do realizacji zadania pn. ,,Centrum Aktywności" 2016-09-29 09:44:36
Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r.w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pyrzyce 2016-09-29 09:42:14
Uchwała Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r.w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2016-09-29 09:19:17
Uchwała Nr XXIII/224/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Pyrzyce, Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2016-09-29 09:12:23
Uchwała Nr XXIII/223/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach 2016-09-29 09:10:15
Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 6 lat kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 310,95m2, położonego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz firmy P.H.U. PRESTO Grzegorz Sołoducha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-09-29 09:08:10
Uchwała Nr XXIII/221/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-09-29 09:05:53
Uchwała Nr XXIII/220/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego działki nr 16/45 obręb 6 miasta Pyrzyce 2016-09-29 09:04:29
Uchwała Nr XXIII/219/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/46 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2016-09-29 09:02:48
Uchwała Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu powierzchni strychowej mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2016-09-29 09:01:32
Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. 2016-09-29 09:00:12
Uchwała Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-09-29 08:58:21
Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-29 08:55:31
Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-09-29 08:52:13
Uchwała Nr XXIII/213/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok 2016-09-29 08:50:05