Sesja XXVII 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu powierzchni nieruchomości mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2016-12-05 08:45:46
Uchwała Nr XXVII/245/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-11-02 08:56:18
Uchwała Nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-11-02 08:54:12
Uchwała Nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego pod nazwą: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-11-02 08:49:44
Uchwała Nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce 2016-11-02 08:48:36
Uchwała Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/4 o pow. 0,3820 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0003 Ryszewko gmina Pyrzyce 2016-11-02 08:47:39
Uchwała Nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o pow. 0,0122 ha położona w obrębie geodezyjnym Letnin 2016-11-02 08:46:38
Uchwała Nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-11-02 08:45:36
Uchwała Nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Sady w Pyrzycach wchodzącej w skład Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2016-11-02 08:44:07
Uchwała XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały o nadaniu Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. 2016-11-02 08:43:00
Uchwała Nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2016-11-02 08:41:54