Sesja XXIX 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/267/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego pod nazwą: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.4 ?Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) 2017-01-03 14:55:12
Uchwała Nr XXIX/266/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu pn. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji organizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju 2017-01-03 14:52:50
Uchwała Nr XXIX/265/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Pyrzyce 2017-01-03 14:51:55
Uchwała Nr XXIX/264/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-01-03 14:49:53
Uchwała Nr XXIX/263/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 2017-01-03 14:48:37
Uchwała Nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do udziału w projekcie grantowym pt Dobre konsultacje, dobry plan (POWR.02.19.00-00-K29/15) 2017-01-03 14:47:08
Uchwała Nr XXIX/261/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do określania wysokości opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego 2017-01-03 14:46:07
Uchwała Nr XXIX/260/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2017-01-03 14:44:58
Uchwała Nr XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Giżynie 2017-01-03 14:43:43
Uchwała Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Pyrzyce 2017-01-03 14:42:42
Uchwała Nr XXIX/257/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-03 14:41:41
Uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej 2017-01-03 14:40:26
Uchwała Nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-01-03 14:38:21
Uchwała Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-01-03 14:36:29
Uchwała Nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach 2017-01-03 14:34:53