Sesja XXX 2016r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2017-01-05 14:51:44
Uchwała Nr XXX/276/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2017-01-05 14:50:39
Uchwała Nr XXX/275/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2017-01-05 14:49:50
Uchwała Nr XXX/274/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2017 rok 2017-01-05 14:48:53
Uchwała Nr XXX/273/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/230/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki nieruchomościami lokalowymi oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki nieruchomościami lokalowymi Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-01-05 14:47:59
Uchwała Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki komunalnej Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. 2017-01-05 14:46:59
Uchwała Nr XXX/271/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-01-05 14:45:39
Uchwała Nr XXX/270/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-05 14:34:26
Uchwała Nr XXX/269/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce. 2017-01-05 14:29:14
Uchwała Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-01-05 14:26:20