Uchwała Nr XXX/273/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/230/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki nieruchomościami lokalowymi oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki nieruchomościami lokalowymi Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością