Obwieszczenia 2017 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 2017-12-19 12:34:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.19.2017 z dnia 20 listopada 2017r 2017-11-20 16:51:32
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 07 listopada 2017r 2017-11-10 09:55:01
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 06 listopada 2017r 2017-11-10 09:45:33
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 23 października 2017r 2017-10-24 09:50:23
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.19.2017 z dnia 11 października 2017r 2017-10-16 10:43:37
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 5 października 2017r 2017-10-09 15:53:49
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 25 września 2017r 2017-09-27 15:24:12
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.16.2017 z dnia 25 września 2017r 2017-09-27 15:22:26
Obwieszczenie nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 21 sierpnia 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji celu publicznego. 2017-08-22 10:59:45
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.12.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. 2017-07-14 14:53:17
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku. 2017-07-12 11:48:15
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.11.2017 z dnia 05 lipca 2017 roku 2017-07-07 16:26:38
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.10.2017 z dnia 5 lipca 2017 roku. 2017-07-07 16:25:06
Obwieszczenie nr NIŚ.6220.3.2017.BB z dnia 29 czerwca 2017r. 2017-07-03 15:48:33
Obwieszczenie nr PIiD.6733.9.2017 z dnia 20 czerwca 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-06-22 07:15:32
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.6.2017 z dnia 8 maja 2017 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-06-12 14:46:15
Obwieszczenie Burmistrza Nr PLiD.6733.12.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku. 2017-06-06 15:01:25
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 maja, Jana Kilińskiego, bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. 2017-06-02 10:38:41
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach 2017-05-26 11:06:45
Obwieszczenie PLiD.6733.9.2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej sieci kablowej. 2017-05-22 09:20:37
Obwieszczenie PLiD.6733.7.2017 z dnia 17 maja 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-05-18 13:35:16
Obwieszczenie nr PLiD.6733.8.2017 z dnia 11 maja 2017r dotycząca elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz z zabudową złącz kablowych, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 12, ul. Lipiańska, działka nr 120, 43/3, 38, 47 i 122/1. 2017-05-12 13:15:14
Obwieszczenie nr PLiD.6733.6.2017 z dnia 8 maja 2017r 2017-05-10 08:09:45
Obwieszczenie PIiD.6733.7.2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. 2017-04-20 12:57:51
Obwieszczenie PIiD.6733.5.2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. 2017-04-20 12:56:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: prowadzenie punktu skupu odpadów na działce nr 20/65 obręb 6m. Pyrzyce przy ul. Dworcowej 23, 74-200 Pyrzyce. 2017-04-18 13:37:35
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.6.2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. 2017-04-05 13:37:01
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-29 16:02:38
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.5.2017 z dnia 23 marca 2017r. 2017-03-23 15:35:39
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.4.2017 z dnia 21 marca 2017r. 2017-03-22 07:14:29
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.4.2017 z dnia 02 marca 2017r. 2017-03-03 14:59:09
Obwieszczenie PIiD.6733.3.2017 z dnia 13 lutego2017r. 2017-02-13 14:24:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i celu publicznego z dnia 08 lutego 2017r 2017-02-09 14:54:49
Obwieszczenie Nr NIŚ.6845.15.2017.KD z dnia 16 stycznia 2017r 2017-01-17 14:35:21
Obwieszczenie 2017-01-12 15:17:16