Sesja XXXI 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok 2017-02-20 09:59:42
Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117 o pow. 58 m2 położonej w obrębie geodezyjnym 0006 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2017-02-20 09:58:29
Uchwała Nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2017-02-20 09:56:57
Uchwała Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2017" 2017-02-20 09:54:48
Uchwała Nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-02-20 09:53:39
Uchwała Nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-02-20 09:49:47
Uchwała Nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 2017-02-20 09:28:08