Sesja XXXII 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-03-14 08:06:02
Uchwała Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-03-14 08:03:53
Uchwała Nr XXXII/287/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/267/16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego pod nazwą: " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim", " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim", " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim ", " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim ", w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) 2017-03-14 07:59:30
Uchwała Nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce 2017-03-14 07:56:19
Uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-03-14 07:55:00