Uchwała Nr IX/54/03


Uchwała Nr IX/54/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 Rada Miejska udziela absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 12:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 12:55:04