Uchwała Nr IX/56/03

Uchwała Nr IX/56/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej tabeli zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708, z 2001r. Nr 34, poz.393, z 2002r. Nr 210, poz.1785) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce wynosi 600 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/339/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003r.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 12:59:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 12:59:17