Uchwała Nr IX/59/03


Uchwała Nr IX/59/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową i gruntową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości oznaczonych numerami 258/1 i 258/2, położonych w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej, stanowiących własność Gminy Pyrzyce, służebnością gruntową dostępu do uzbrojenia podziemnego, konserwacji i remontu kanalizacji sanitarnej na rzecz działki numer 258/3.

§ 2. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem 258/2, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul.Ciepłowniczej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, służebnością drogową na rzecz działki numer 258/1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:04:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:04:35