Uchwała Nr IX/60/03

Uchwała Nr IX/60/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 ) w związku z art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r., Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności z dopłatą, pomiędzy Gminą Pyrzyce a Panią Ireną Kudrewicz i Panem Lechem Piotrowskim zamieszkałymi w Pyrzycach przy ulicy Warszawskiej w zabudowanych nieruchomościach stanowiących działki o nr 419/1 o pow. 0,1004 ha, nr 419/2 o pow.0,0017, nr 419/3 o pow. 0,0098 ha, nr 419/4 o pow. 0,1211 ha, nr 419/5 o pow. 0,1843 ha.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:05:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:05:38