Uchwała Nr IX/62/03

Uchwała Nr IX/62/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej numer 432/6 o pow. 0,6520 ha,
położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce, przy ul. Warszawskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki niezabudowanej nr 432/6 o powierzchni 0,6520 ha, położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce, przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/504/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
1 sierpnia 2002r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 432/4
o powierzchni 0,7443 ha, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce, przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:07:33