Uchwała Nr IX/65/03


Uchwała Nr IX/65/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego w 2003 roku.


Na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz.507) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499, Nr 74, poz.786, Nr 154, poz.1802, z 2002r. Nr 14, poz.128, Nr 113, poz.984, Nr 127, poz.1089) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód odrębny Nr 14 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w świetlicy SP ZOZ w Pyrzycach przy ul.Jana Pawła II 2, tel.5703-371.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:16:34