Uchwała Nr X/67/03

Uchwała Nr X/67/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.

w sprawie zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia w gminie Pyrzyce
wybudowanych w II etapie gazyfikacji


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie sieci gazowych średniego ciśnienia w gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:19:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:19:55