Sesja XXXV 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/309/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2017-05-15 13:43:49
Uchwała Nr XXXV/308/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/17 o powierzchni 0,0127 ha położona w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce 2017-05-15 13:41:52
Uchwała Nr XXXV/307/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o powierzchni 0,0621 ha położona w obrębie geodezyjnym 0012 miasta Pyrzyce 2017-05-15 13:40:23
Uchwała Nr XXXV/306/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-05-15 13:38:53
Uchwała Nr XXXV/305/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pyrzycach 2017-05-15 13:34:10
Uchwała Nr XXXV/304/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-05-15 13:32:18
Uchwała Nr XXXV/303/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-05-15 13:30:01