Uchwała Nr X/68/03

Uchwała Nr X/68/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie sprzedaży udziału 57/100 stanowiącego współwłasność Gminy Pyrzyce


Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2000, Nr 142, poz.1591, 2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) w związku z art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 Nr 46, poz.543, z 2001r., Nr 129,poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r., Nr 25, poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego do najemcy, udziału 57/100 w zabudowanej nieruchomości (działka nr 656 o pow. 0,0382 ha) położonej w obrębie wsi Mielęcin Gmina Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:23:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:23:44