Uchwała Nr X/ 69/03

Uchwała Nr X/ 69/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r .


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji
Narodowej i Sportu o dofinansowanie inwestycji oraz zabezpieczenia
prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco".

Na podstawie art.18 ust.1, art.51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Hala widowiskowo - sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach" ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie ogólnej 191.700 zł. w 2003 roku
i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:24:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:24:41