Uchwała Nr X/71/03

Uchwała Nr X/71/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy do Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o.

Na podstawie art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591, z 2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) w związku z § 14 ust.1 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/433/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r., Nr 11, poz.221) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Desygnować :
1) Hatłasa Andrzeja
2) Gospodarka Zenona
jako przedstawicieli Gminy Pyrzyce w Radzie Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o w Pyrzycach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:29:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:29:09