Uchwała Nr X/73/03

Uchwała Nr X/73/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.

w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej w Pyrzycach


Na podstawie art.5 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) i § 82 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/433/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2001r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się Osiedle - jednostkę pomocniczą w Pyrzycach po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:31:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:31:04