Uchwała Nr X/74/03


Uchwała Nr X/74/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) - Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminy Pyrzyce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/433/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pyrzyce.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_Nr_1_do_Uchwa_y_Nr_X.doc (DOC, 70KB) 2003-06-24 14:05:51 173 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 14:05:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 14:05:51