Sesja XXXVI 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława Kossowskiego 2017-06-06 10:34:53
Uchwała Nr XXXVI/317/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2017-06-06 10:33:37
Uchwała Nr XXXVI/316/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-06-06 10:32:24
Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2017-06-06 10:31:17
Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-06-06 10:19:57
Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań " Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119, Przebudowa chodnika w m. Okunica w ciągu DW 106" 2017-06-06 10:17:57
Uchwała Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na realizację zadań ?Przebudowa drogi powiatowej w Nowielinie? oraz ?Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku? 2017-06-06 10:16:51
Uchwała Nr XXXVI/311/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-06-06 10:15:51
Uchwała Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-06-06 10:13:33