Uchwała Nr X/75/03

Uchwała Nr X/75/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy i Miasta Pyrzyce do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 września 1997r. (Dz. U. Nr 135 poz.905 z późn.zm.)

§ 2. Gmina i Miasto Pyrzyce deklaruje wniesienie do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Słupsku wkładu niepieniężnego w postaci gruntu, celem włączenia kompleksu "Pyrzyce" do Słupskiej Strefy Ekonomicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 14:08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 14:08:06