Uchwała Nr XI/77/03


Uchwała Nr XI/77/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070, Nr 154, poz.1787, z 2002r. Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołać Zespół w następującym składzie:

  1. Dubicki Krzysztof

  2. Gumowski Andrzej

  3. Gryczka Mirosław

  4. Momot Jan

  5. Osękowski Marian.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie i przedstawienie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

2. Zespół kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyborów ławników przez Radę Miejską w Pyrzycach.

§. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Kubajek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:42:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:42:21