Uchwała Nr XI/78/03


Uchwała Nr XI/78/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji

Na podstawie art.27 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1593, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. Nr 57, poz. 336) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Dyscyplinarną I instancji w następującym składzie:

1) Urszula Bieńkowska - Z-ca Kierownika Wydziału

2) Andrzej Ogrodowicz - Kierownik Wydziału

3)Tadeusz Rozel - Kierownik Wydziału

4) Bogusława Tachasiuk-Michno - Kierownik Biura.

§ 2. Powołać Komisję Dyscyplinarną II instancji (odwoławcza)

w następującym składzie:

1) Grzegorz Gontarz - radny

2) Piotr Klimczak - radny

3) Agnieszka Odachowska - radna

4) Mariusz Majak - radny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/313/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2000r.w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Kubajek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:43:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:43:06