Uchwała Nr XI/79/03


Uchwała Nr XI/79/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych

mianowanych pracowników samorządowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) w związku z art.17 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się zasady dokonywania oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników samorządowych stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc Uchwała Nr XXXVI/312/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Kubajek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:44:01