Uchwała Nr XI/82/03


Uchwała Nr XI/82/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży niezabudowanej działki nr 419/4 o pow.0,1211 ha oraz udział w działce nr 419/2 o pow.0,0017 ha, położonych w obr. 10 m. Pyrzyce, stanowiące własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Kubajek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:51:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-07-2003 13:51:10