Sesja XIII 2003 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała XIII/103/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2003r.w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 2003-11-06 13:11:23
Uchwała Nr XIII/102/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2003r.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:11:01
Uchwała Nr XIII/101/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży działki zabudowanej numer 289 2003-11-06 13:10:44
Uchwała Nr XIII/100/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży działki zabudowanej numer 419/1 2003-11-06 13:10:24
Uchwała Nr XIII/99/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:09:59
Uchwała Nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:09:42
Uchwała Nr XIII/97/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:09:20
Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży udziałów w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:09:05
Uchwała Nr XIII/95/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:08:18
Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży działki niezabudowanej nr 25, położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce, stanowiącej włas 2003-11-06 13:07:45
Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:07:23
Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce - obręb geodezyjny Giżyn 2003-11-06 13:07:04
Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2003-11-06 13:05:52
Uchwała Nr XIII/90/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i 2003-11-06 12:54:38
Uchwała Nr XIII/89/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie desygnacji dwóch członków do Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2003-11-06 12:53:51
Uchwała Nr XIII/88/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej ,,Geotermia Pyrzyce” Spółka z.o.o. 2003-11-06 12:52:53
Uchwała Nr XIII/87/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2004 zadań szkoleniowo dydaktycznych w komponencie B2 – Edukacja „Program 2003-11-06 12:52:38
Uchwała Nr XIII/86/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie inwestycji oraz zabe 2003-11-06 12:50:14
Uchwała Nr XIII/85/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sportowym współza 2003-11-06 12:49:51
Uchwała Nr XIII/84/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów 2003-11-06 12:49:15