Uchwała Nr XIII/86/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie inwestycji oraz zabe


Uchwała Nr XIII/86/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie inwestycji oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie art. 18, art.51, ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie ogólnej 500000zł. w 2003r. i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Pyrzyce na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:50:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:50:14