Uchwała Nr XIII/89/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie desygnacji dwóch członków do Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach


Uchwała Nr XIII/89/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie desygnacji dwóch członków do Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach

Na podstawie art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717) w związku z § 14 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pyrzyce (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz. 1065 )Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wybrać:

  1. Pana Józefa Majewskiego

  2. Pana Mieczysława Rożuka

jako przedstawicieli Gminy Pyrzyce w Radzie Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:53:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:53:51